editor@webeditoryal.com

Bunamanın (Demans) Altında Yatan Gizli Hastalık: Alzheimer

alzheimer hastalığının tedavisi var mı

Alzheimer ve Bunamanın (Demans) Temeli

Alzheimer; bellek, düşünce ve davranış problemlerine neden olan bir hastalık tipidir. Semptomlar genellikle yavaş gelişir ve zaman içinde kötüye gider. Sonunda kişinin gündelik işlerine müdahale edecek kadar şiddetlenir.

Alzheimer bunamanın en yaygın biçimi olup günlük yaşamı etkileyebilecek kadar ciddi bellek kaybı ve diğer bilişsel yeteneklerde olumsuz etkilenme demektir. Bir hastalık olan Alzheimer, bunama vakalarının yüzde 60 ile 80’ini oluşturur. Bu durumda bu hastalık aslında bunamanın bir alt kümesini oluşturur. Yani Alzheimer hastalığının belirtilerinden biridir.

Alzheimer ve Beyin

Hastalıkla birlikte beyindeki mikroskobik değişiklikler, hafıza kaybının ilk belirtilerinden çok daha önce başlamaktadır.

Beyinde 100 milyar sinir hücresi (nöron) bulunur. Her bir sinir hücresi iletişim ağları oluşturmak için diğer sinir hücreleriyle bağlantı kurar. Sinir hücreleri kendi aralarında gruplar oluşturur ve bu grupların kendilerine özel işleri bulunmaktadır.

Bu gruplardan bazıları düşünme, öğrenme ve hatırlama ile ilgilidir. Bazıları ise görme, duyma ve koklama gibi duyusal işlerle ilgilenir. Bu gruplarda beynin belirli bölgelerinde toplanmışlardır.

Bir bakıma beyin hücreleri vücudun işlerini yapmak için küçük fabrikalar gibi çalışmaktadır. Dışarıdan malzemeler alır, enerji üretir, donanım kurar ve atıklardan kurtulurlar. Hücreler aynı zamanda bilgileri işler ve depolar ve diğer hücrelerle iletişim kurar. Her şeyin devam etmesini sağlamak, koordinasyonun yanı sıra büyük miktarda yakıt ve oksijen gerektirir.

Araştırmalara bakılırsa, bu hastalığın bir hücrenin fabrikasının bazı kısımlarının iyi çalışmasını engellediğine inanmaktadır. Sorunun nereden başladığı ile ilgili araştırmalar ise hala sürmektedir.

Ancak gerçek bir fabrikada olduğu gibi yedekleme ve arıza başka alanlarda da sorunlara neden olur. Hasar yayılırken hücreler işlerini yapma yeteneklerini kaybederler ve sonunda ölürler. Bu durumda beyinde geri döndürülemez değişikliklere neden olur.

Alzheimer Hastalığı Yaşlanmanın Bir Parçası Mıdır?

Alzheimer yaşlanmanın normal bir parçası değildir ve bunun bir hastalık olduğu unutulmamalıdır. Bilinen en büyük risk faktörünün ‘yaş artışı’ olduğu Alzheimer’a yakalananların çoğunluğu 65 yaş ve üzerindedir.

Bu yüzden insanlar onu yaşlılık hastalığı olarak görmektedir. Fakat araştırmalar 65 yaşın altındaki kişilerde de bu hastalığın erken safhalarının görülebildiğini belirtmektedir.

Alzheimer Hastalığının Zaman Geçtikçe İlerlemesi

Alzheimer bunama belirtilerinin giderek kötüleştiği bir hastalıktır. Erken evrelerde hafıza kaybı daha az olmakla birlikte, daha geç evrelerinde Alzheimer hastaları konuşma ve çevrelerinde olup bitene tepki ve cevap verme yeteneklerini kaybeder.

Alzheimer hastaları, hastalığın belirtileri fark edildikten sonra ortalama sekiz yıl yaşarlar ancak yaşa ve diğer sağlık koşullarına bağlı olarak hayatta kalmaları dört ile yirmi yıl arasında değişebilir.

Alzheimer Tedavi Edilebilir Mi?

Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak hastalığın semptomları tedavi edilebilir ve bu hastalık ile ilgili literatür taraması yapılırsa bununla ilgili birçok araştırma yapıldığı görülebilir. Mevcut verilere bakıldığında Alzheimer hastalığının ilerlemesine engel olunamasa da hastalık semptomlarının kötüleşmesi geçici olarak durdurulabildiği görülmektedir.

Alzheimer Hastalığının Belirtileri

En yaygın olarak görülen erken hastalık belirtilerinden birisi, yeni öğrenilen bilgilerin hatırlanamamasıdır.

Vücudun geri kalanında olduğu gibi beyin de yaşlandıkça değişir. Sonunda düşünceler daha da yavaşlar ve hatırlamak sorun haline gelebilir.

Fakat bu hastalık süresince bu belirtiler sabit kalmaz; aksine ciddi hafıza kaybı, yaşanılan olaylarla ilgili zaman kavramının karıştırılması olarak gün yüzüne çıkmaya başlar. Bu da artık beyindeki sinir hücrelerinin (nöron) dejenere olduğunun göstergesidir.

Alzheimer’ın beyinde ilerlemesiyle birlikte yönelim bozukluğu, ruhsal durum ve davranış değişiklikleri gibi giderek daha şiddetli belirtilere yol açar. Olaylar, zaman ve mekanla ilgili karışıklıklar derinleşir.

Ayrıca aile, arkadaşlar ve profesyonel bakım kuruluşları hakkında hastalık nedeniyle hastalar kendi kendilerine şüpheler geliştirmeye başlar. Artık beynin büyük bir bölümü hasar görmeye başlar. Bununla birlikte hastalığın son evrelerinde hasta yürümede, konuşmada hatta yutkunmada bile zorluk çeker.

Hafıza kaybı olan ya da Alzheimer’ın diğer bulgularına sahip olan insanlar, bir sorunlarının olduğunu kendi kendilerine anlamada zorlanabilir. Hastalık belirtileri hastanın aile bireyleri veya arkadaşları için daha belirgin olabilir.

Alzheimer hastalığına benzer semptomlar yaşayan herkes mümkün olan en kısa zamanda bir doktora görünmelidir. Erken tanı ve müdahale sonucunda hastalık için tedavi seçenekleri hastanın yaşam kalitesini artırabilir.

Yazar: Burcu Aydın

0 Comments

HIZLI İLETİŞİM

Bize bir mesaj gönderin; en kısa sürede cevaplayacağız.

Sending

©2014 - 2018 WebEditoryal

Log in

or

Forgot your details?