editor@webeditoryal.com

Klasik ve Modern Pazarlama Teknikleri

pazarlama tekniklerinin gelişimi

Ürününüz için Pazarlama ve Pazarlama Tekniklerinin Gelişimi

Pazarlama kavramı, modern insanın varlığını sürdürmeye başladığı ilk çağlarda ortaya çıkan ilkel ticaret anlayışından günümüz modern ticaret süreçlerine kadar gelişimini göstermeye devam ediyor. İnsanlık tarihi boyunca toplumların sosyo-ekonomik, coğrafik, demografik ve sosyolojik yapıları değiştikçe satın alma gücü ile beraber alıcı ve satıcı ilişkileri de değişime ve gelişime uğradı.

Bir zamanlar satın alma kavramı yiyecek, içecek, giyecek ve barınma gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak mevcutken, bir süre sonra bireylerin farklı yönlerine de hitap edebilen sayısız ürün ve hizmetin piyasada kendini göstermesi ile beraber rekabet ortamı arttı ve yeni pazarlama tekniklerine ihtiyaç duyurmaya başladı.

Pazarlama Tekniği Nedir?

Pazarlama tekniği, güçlü rekabet ortamında satıcıların ürünlerini satmak, satışlarını artırmak ve maksimum karı elde etmek amacıyla uyguladıkları faaliyettir.

Pazarlama teknikleri,  ürünün yapısına, üreticinin üretme gücüne, müşteri potansiyeline, piyasa koşullarına ve ekonomik koşullara göre doğal veya bilinçli olarak oluşturulabiliyor.

İnsanlık çağının en büyük rekabet ortamına sahip olduğu günümüz koşullarında birçok pazarlama tekniği, uzmanlar tarafından geliştirildi ve dünya çapında bu teknikler yaygınlaştırıldı.

Modern pazarlama teknikleri rekabet koşullarının değişimi sonucunda doğal olarak ihtiyaç duyuldu ve bilinçli olarak geliştirildi. Pazarlama tekniklerini, günümüzde sıklıkla uygulanan modern pazarlama teknikleri ve modern tekniklerin öncesinde yaygın olarak uygulanan klasik pazarlama tekniği olarak inceleyebiliriz.

Klasik Pazarlama Tekniği

Klasik pazarlama, ilk olarak ortaya çıkan ve günümüzde popülerliğini yitirmiş eski bir pazarlama yöntemidir.

Bu teknik, pazarlama sürecinde müşteriyi hiçbir yönüyle ele almamakla beraber üretim, ürün ve satış kavramlarını esas alıyordu. Klasik pazarlama anlayışına göre üretim, maksimum düzeyde gerçekleşmeliydi. Seri bir şekilde ürünü üretme, üretim maliyetlerini düşürme ve üretim kalitesini artırmayı hedeflerdi.

Müşterilerin, ürünün sadece işlerini görüp görmeyeceği ile ilgilendikleri varsayılırdı. Ürünün sahip olduğu diğer özelliklerin bu anlamda bir öneminin olmadığı düşünülürdü.

Klasik pazarlamanın önemsediği bir diğer önemli faktör satışlardır. Ürün üretilir ve sonrasında satış artırma çalışmaları yapılır. Müşteri talepleri temel alınmadan tek yönlü arz ile üretilen ürünler müşteriye satılmaya ve beğendirilmeye çabalanır.

Modern Pazarlama Tekniği

Modern Pazarlama, günümüzde popüler olarak faydalanılan bir pazarlama yöntemidir. Bu teknik, müşteri ihtiyaçlarını temel alır. Ürün üretilmeden önce potansiyel müşterilerin gereksinimleri ve zevkleri araştırılır.

Pazar araştırması olarak isimlendirilen bu faaliyet sonrasında ürün özellikleri ortaya çıkar. Üretilen ürün müşterinin kalite beklentisini sağlamakla beraber, kullanım kolaylığı da sağlamalıdır.

Modern pazarlama tekniği ile müşteri tatmini sağlanırken, talebi karşılayan ürünlerin satışı ile beraber satıcı kar elde edebiliyor.

Karşılıklı fayda amacına dayanan modern pazarlama tekniği, her daim bir öncekine göre daha tatminkâr ürünlerin üretimini hedefleyerek aynı zamanda potansiyel müşteriler için yeni ihtiyaç alanları doğuruyor.

Örneğin, önceleri sadece iletişim gereksinimi için talep edilen cep telefonunu üreten bir firma, günümüzde kamera ve internet desteği gibi özellikleri barındırmadığı takdirde rekabet gücü olmayacaktır. Bu anlamda modern pazarlamanın potansiyel müşteri kitlesini yönlendirdiğini söyleyebiliriz.

Birçok ürün ve hizmet seçeneğinin sunulduğu müşterileri, satın almaya ikna etmek ancak onlara hitap edebilecek ürünleri geliştirmekle mümkündür. Rekabet ortamının maksimum düzeye eriştiği günümüz piyasasında klasik pazarlama, modern pazarlamaya yenik düşmüştür.

Pazarlama teknikleri bakımından değerlendirdiğimiz klasik pazarlama tekniği müşteri memnuniyetini ele almaması açısından dezavantajlı durumdayken, modern pazarlamanın bir tüketim toplumu yaratarak kaynakların yok olmasına ve çevre atıklarının fazlalaşmasına neden olduğu böylelikle daha büyük bir dezavantaja sahip olduğu görebiliyoruz.

Yazar: Betül C.

0 Comments

HIZLI İLETİŞİM

Bize bir mesaj gönderin; en kısa sürede cevaplayacağız.

Sending

©2014 - 2018 WebEditoryal

Log in

or

Forgot your details?