Etkileşim ve Ürün Tanıtımı için Sosyal Medyadan Nasıl Faydalanıyorlar

pazarlamada sosyal medyanın gücü

Etkileşim ve Pazarlamanın Yeni Yüzü Olarak Sosyal Medya

Toplumdaki ilişkilerin temelini sosyal etkileşim oluşturuyor. Sosyal etkileşim, gündelik hayattaki ilişkilerde hem sebep hem sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Bir arada bulunma ve karşılaşmalara dayanan etkileşim durumu gerek reklamcılık, gerek yapılı çevre ile ilgili meslek dallarının önem verdiği bir konudur. Zaman içerisinde teknolojinin gelişimi ile etkileşimin kullanımı, internet ve sosyal medyanın aracılığı ile yorumlandı.

Bir arada bulunma, önceleri fiziksel olarak aynı ortamda olmak anlamına geliyordu. İnternetin hayatımıza girmesiyle toplum, çevrimiçi bir duruma dönüştü ve sosyal etkileşim sadece görsel ve işitsel durumları da aşmış oldu.

Telefonda konuşmak gibi işitsel ya da ‘skype’ üzerinden konuşmak gibi görsel durumların yanı sıra sosyal medya bambaşka bir araç olarak bu konuda yerini aldı.

Hiç tanımadığımız birinin sosyal medya üzerinden paylaştığı bir ileti üzerinden o kişi ile fiziksel, işitsel, görsel olmayan farklı boyutta bir sosyal etkileşime girebilme durumumuz doğdu.

Sosyal Etkileşimin Pazarlama Odağındaki Dönüşümü

Hiç tanımadığımız bir kişiyle bile belirli bir etkileşim düzeyi sağlayan sosyal medya, bir yandan etkileşimin kalitesini düşürme tehlikesi de barındırıyor.

Görsel ve işitsel olarak paylaşılan durumlar, telefon ile işitsel ağırlıklı bir hal almıştı. İnternetle iletişim telefonun da ötesine geçip kısa mesajlara, beğenilere ve yorumlara dönüştü.

Gündelik hayat da bu durumdan etkilendi ve ürün tanıtımı amacıyla kişilere ulaşmanın yolu da değişti. ‘Çevrimiçi’ diye nitelenen paralel bir gündelik hayat oluştu. Ürün tanıtımında da bu alana yönelim başladı.

Bir ürünün tanıtımı, temel olarak kişi ile ürünü karşılaştırmaktan ibaret. Önceleri karşılaşabilecekleri ve etkileşim sağlanabilecek ortamların başlıcası reklam panolarıydı.

Son dönemde ise internet üzerinden yapılan ürün tanıtımları çok daha popüler durumda. Bunlara örnek olarak sosyal medya üzerinden yapılan tanıtımlar, ürün yerleştirme ve içerik reklamları verilebilir.

Ancak bunlardan sosyal etkileşim ve karşılaşma durumlarını en çok kullanan ortamın sosyal medya olduğu söylenebilir.

Sosyal Medyanın Getirdiği Yeni Etkileşim Potansiyelleri

İnternet ortamında ürün tanıtımında en çok kullanılan platformlardan biri olan sosyal medya, günümüzün ‘çevrimiçi olma’ durumunu destekliyor. Sosyal medyadan önce daha az ve kalıcı çalışmalar yapılırken, sosyal medyada daha anlık, kısa ve güncel tanıtımlar yapılıyor.

Böylece aynı ürün ile kişinin defalarca farklı şekillerde karşılaşması sağlanıyor. Bu da ilgisini yoğunlaştırmak ve etkileşimi kuvvetlendirmek için önemli. Sosyal medyanın potansiyeli ile bazen ürün ile kullanıcının karşılaşması durumu da aşılabiliyor. İnteraktif tanıtımlar yapılarak, kullanıcının da başka kullanıcılara yönelik bir tanıtım aracına dönüşmesi sağlanıyor. Bu da ulaşılan kitlenin katlanarak artması anlamına geliyor.

İnternetin hayatımıza girmesi ile özellikle sosyal medya odağında ürün tanıtımı öne çıkmıştır. Ürün tanıtımı konsepti sadece kullanıcı ile ürünün karşılaşmasını aşmış ve bazen interaktif yöntemler ile bazen sık sık yapılan geçici ve anlık tanıtımlarla daha güncel ve anlık etkileşimler sağlar hale geldi. Teknolojinin gelişmesi ile bu durumu nasıl bir geleceğin beklediği ise merak konusu.

Yazar: Deniz D.