Etkin Bir Mobil Viral Pazarlama Stratejisi için Bunlara Dikkat Edin

mobil viral pazarlama

Mobil Viral Pazarlama Nedir?

Viral pazarlama, bir ürünü, bir fikri veya bir hizmeti tanıtmak için mevcut sosyal ağları kullanarak, pazarlama mesajını kişilerin başkalarına aktarmasını teşvik edecek şekilde düzenlenmiş bir pazarlama stratejisidir. Viral kelimesinin kullanılması ise modern teknolojinin etkisi ile bir virüs gibi yayılması örneği sebebi iledir.

Özellikle mobil ve internet üzerinden geliştirilen bu pazarlama stratejisi, sosyal medya kullanıcılarının pazarlama mesajlarını başka sosyal medya kullanıcılarına aktarmalarının üzerine kurulur. Özellikle günümüzde akıllı telefonların yaygınlaşması ve hayatımızın her aşamasında çok fazla kullanılması sebebiyle bu pazarlama stratejisi mobil ağlar üzerine mobil viral pazarlama şeklini almıştır. Tüm sosyal medya kanallarının bu strateji için çok geniş bir kullanım alanı sağlaması sebebi ile de birçok firma veya kişi tarafından etkin şekilde kullanılır. Mobil viral pazarlamada amaç, telefon kullanıcılarını gönüllü birer satış personeli haline getirmektir.

Her iletişim stratejisinde olduğu gibi viral pazarlamada da mesajı ileten taraf, mesajın kendisi ve mesajın iletildiği çevrenin etkin bir şekilde kullanılması önemlidir. Bu strateji, alanı gereği tek başına kullanılabildiği gibi büyük bir pazarlama kampanyasının bir aracı olarak da kullanılabilir. Hem büyük hem de küçük firmalar tarafından geliştirilmesi ve kullanılması kolay olan bu strateji, geleneksel pazarlama stratejilerine oranla daha düşük maliyetli olması sebebi ile günümüzde işletmeler için cazip bir pazarlama metodu olmaktadır.

Ben Bir Sosyal Medya Fenomeniyim

Mobil viral pazarlama her sektör için rahat kullanılacak bir stratejidir. Üretim, sanayi, gıda, temizlik sektörleri gibi sinema, müzik gibi sanatsal alanlarda ve hatta siyasi kampanyalarda da etkin şekilde kullanılabilir ve kullanılmaktadır da. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Snapchat vb. sosyal ağların kullanımlarının artması ile sınırlar zayıflayarak, bu araçlar vasıtası ile etkileşen insan sayısı artmıştır. Bu şekil bir iletişim artışı da mobil viral pazarlamanın etkinliği ve kullanım alanını arttırmıştır.

Her pazarlama stratejisi gibi mobil viral pazarlamanın da avantajları ve dezavantajları vardır. Düşük reklam maliyeti en büyük avantajıdır. Ancak viral şekilde dağılması sonucu kitlelerce ‘spam’ olarak algılanabilmesi de en büyük dezavantajlarından biridir. Bu pazarlama stratejisinin araçları bazen mobil viral pazarlamanın düşmanı olabilmektedir.

Telefonum Var, Her Şeyi Yapabilirim

Mobil viral pazarlamanın en etkin araçlarından biri yeni nesil akıllı telefonlardır. İlerleyen iletişim teknolojisi ile artık telefonlar ile çok daha kaliteli görüntülü, sesli ve yazılı mesajlar iletilebilmektedir. Mesajların kalitesi kadar ses, görüntü ve yazının bir mesaj içerisinde iletilmesi de akıllı telefonların bu pazarlama stratejisindeki önemini bize açıklar. Telefonlar sayesinde şirketler potansiyel müşterileri ile yer ve zaman kısıtlaması olmadan birebir iletişim kurabilirler.

Etkin bir mobil viral pazarlama stratejisi için mesajın hedef müşteri tarafından yararlı olduğunun algılanmasını sağlamak en önemli adımdır. Potansiyel müşteri bu mesaja inandıktan sonra birer satış temsilcisi gibi çalışacak ve mesajı diğer potansiyel müşterilere yayacaktır. Bu stratejide ödüllendirme mesajın yayılmasını arttıran önemli bir etkendir.

Ayrıca özgünlük, yeni içerikler üretilmesi ve paylaşılması, iletişimin sürekliliğinin sağlanması da bu stratejinin etkinliği açısından gereklidir.

Pazarlama fikrinde mobil viral pazarlama kullanılacak ise hedef kitleye uygun sosyal medya aracı seçimi kilit noktalardır. Mesela mesajımız video içeriği ise seçeceğimiz kanal ile fotoğraf içerikli bir mesajda seçilecek kanallar farklıdır.

Özgün Fikirlerin Yeni Adresi

Özgünlük bu pazarlama stratejisi için olmazsa olmaz bir durumdur. Çünkü sıradan bilgilerin paylaşılması veya yayılması olasılığı çok düşüktür. Mesajın eğlenceli, dikkat çekici, farklı içeriklerle sunulması önemlidir.

Mobil viral pazarlama üzerine yapılan araştırmalarda hedef kitlelerin bu tarz uygulamalarda aktif katılımda bulunduğu, mobil mesajları eğlenceli, faydalı ve amaca uygun buldukları şeklindedir. Kişiler “fayda sağladığı ölçüde pazarlama mesajını başkalarına ilettikleri” de elde edilen sonuçlar arasındadır.

Viral mobil pazarlama alanında en popüler ve en hızlı büyüyen pazarlama stratejisi olup, mobil telefonların fonksiyonları arttıkça daha da genişleyen bir alana yayılacaktır.

Yazar: Funda Ergenekon 

etiketler: mobil viral pazarlama, mobil viral pazarlamada amaç, mobil viral pazarlamanın etkinliği ve kullanım alanı, etkin bir mobil viral pazarlama stratejisi