Kaliteli İçerik İmajınızı Nasıl Etkiler, Satışları Nasıl Artırır

kaliteli içerik satışları nasıl artırır

Firmalar, varlığını devam ettirmeyi amaçlayan, alanında uzman insanları bu hedef doğrultusunda bir araya getiren canlı organizmalardır. Her nasıl ki bir organizmanın varlığını sürdürmesi ona enerji sağlayan besinlerden geçiyorsa, firmalar için de bu enerji, para ve paranın müşterilerden çalışanlara, yönetimden yatırımlara akışıyla sağlanır. 20. yüzyılın son çeyreğinin aksine, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ise bu enerji kaynağı yani “para” ulaşılmak üzere orada bizleri beklemektedir.

İnternet ve İçerik

İçerik zamanın başlangıcından beri vardı. İnsan düşünceyi, düşünce de izdüşümünü yani yazıyı üretti. Coğrafi keşifler, sanayi devrimi, seri üretim, verimlilik, pazarlama zaman tünelinde, müşterinin ilk defa her yerde olduğu dönem, işte bizim zamanımıza denk geldi. Tabiki iletişim çağında ‘heryer’ internetti. Firmalar artık, ürün veyahut hizmet, hangi alanda iseler, büyük bir havuzda bekleyen müşterilerine ulaşmakta zorlanmayacaklardı. İnsanlar arası ilişkilerde olduğu gibi firma-müşteri ilişkisinde de en önemli etken iletişim ise eğer, kaliteli içeriğin öneminden detaylıca bahsetmek gerekir.

Düşünceler, fikirler ve hayaller kaleme gelip yazıldı, yazılar toplandı, kategorilendi, saklandı ve nihayetinde içeriğe dönüştü. Bazı fikirleri beğendik, çünkü güzel anlatılmıştı, bazılarına ise hiç şans vermedik, anlamamıştık.

“Beynimiz, bize sunulanı yorumlar” diyor Daniel Kahneman son kitabı Thinking Fast and Slow adlı kitabında. “Orada gördüğümüz şey her ne ise, onu değerlendirir, ona göre yargılar, ona göre sonuçlandırır” diye özetliyor. Cümlelerdeki kelimelerin sıralamalarının bile ne denli önemli olduğunu açıklıyor örneklerle.

Bazı ürünleri, aldığımız bazı hizmetleri beğeniyor ya da beğenmiyoruz. O ürün ya da hizmetle ilgili bilgi ve tecrübemiz, duygularla birleşiyor ve sonuçta bir kalite algısı oluşturuyor. Bu algı ise, aynı firmanın ya da markanın diğer tüm ürünleri için bizde bir önyargı oluşturuyor. İşte bu olumlu yargılar ise, 21. yüzyılın kapital, global dünyasında müşteri memnuniyeti ve sadakati olarak karşımıza çıkıyor.

Şüphesiz daha ürün ya da hizmetle ilk teması yaşamadan, onun hakkında öğrendiklerimiz bizi derinden etkiliyor. Öyle ki bütün reklam ve pazarlama sektörü, ilk deneyim öncesi müşteriye kısa zamanda sunulan bu “içeriğin” kaliteli olması için milyarlarca dolar harcıyor.

Kaliteli İçerik

Kaliteli içeriği, kısa zamanda, potansiyel müşteriyi en çok etkileyecek şekilde tasarlanmış bir cümleler, görseller, videolar, tecrübe ya da bunların karışımından oluşan hibrid bir deneyim olarak adlandırabiliriz. Kaliteli içerik ile uyarılmış potansiyel bir müşterinin geliştirdiği olumlu duygular, onun alışveriş esnasındaki tercihlerini kesinlikle etkilemektedir. Yine kaliteli şekilde tasarlanmış bir içerik ile hazırlanan web sitesi, müşteriyi, belirli bir standardın üstünde hissettirecek ve normalde olacağından bir miktar farklı alışveriş davranışı içerisinde bulunmaya sevkedebilecek, daha fazla ödeme yapmasına ikna edebilecektir.

Bugün her bir internet kullanıcısının, aynı zamanda bir internet müşterisi olduğunu unutmamamız gerekir. Her bir tıklama, her bir sayfa görüntülemenin “değer” ürettiği bu sanal havuzda kaliteli içeriğin çektiği trafik, üzerine emek vermeye değer bir gelir üretmektedir.

Kısacası kaliteli içeriğe ve bunu hazırlayacak uzman ekiplere sahip firmalar, müşterisini daha satış gerçekleşmeden cezbedecek, sadakat yolunda ilk ve en önemli adımı atmış olacaklardır. Firmalar için büyük başarılar, ince ve keskin adımlarla gelir. Bu devirde ise her bir firma için bu en keskin adım, kaliteli içerik oluşturmaktan geçmektedir.

Yazar: Berat Sadıç