Medyanın “Sosyal” Hali ve Nasıl “Sosyal”leşiriz?

markaların sosyal hali

Son yıllarda teknolojinin gelişimi, internet ve ağlar dünyasının çarpıcı şekilde büyümesi, klasik yazılı / görsel medya kanalları ile reklamcılık ve kurumsal iletişim sektöründe de geri dönülemez, köklü ve çok çarpıcı değişikliklere neden oldu. Sosyal medyanın derin etkisinin ve bu mecradaki interaktif halin, hızlı geri dönüşlerin markaların müşterileriyle olan ilişkilerine yansımaması düşünülemezdi.  Doğal olarak sosyal medya, işletmelerin marka değerlerini artırmaları, müşteri ilişkilerini geliştirmeleri ve kendilerini tanıtmaları için hızla çok önemli bir mecra halini aldı.

Marka Değerini Sürdürürken Sahne Sosyal Medyanın

Sosyal medyayı doğru kullanan işletmeler önemli geri dönüşler almaya, bilinirliklerini hızla arttırmaya, doğru kullanamayanlar ise rakipleriyle mücadelede geri kalmaya başladılar. Bu hızlı dünyada kontrolün, kriz yönetiminin ve müşteriyle gerçek ve samimi bir bağ kurmanın önemi giderek artıyor. Markalar artık müşterileri tarafından kolay ulaşılabilir olduklarında, sürekli iletişim halinde olduklarında marka imajlarının da daha canlı ve hareketli kaldığını keşfettiler.

Marka İçin de Geri Bildirim Önemli

Müşteri için nasıl markanın kendine yakınlığı, ulaşılabilirliği ve sorgulanabilirliği güven artışını sağlıyorsa, marka için de sosyal medya ve buradaki doğru iletişim müşteri çerçevesini tanımak bakımından büyük önem taşıyor. Sosyal medya, marka için hedef kitlenin belirlenmesinde kolaylık sağlarken bir yandan da daha ekonomik ve hızlı tanınırlık, klasik reklam giderlerinin çok altında bedellerle daha üstte, üstelik detaylı raporlama sistemleri ile ölçülebilir bir fayda elde edebiliyorlar.

Bir Adım Önde Olmak İçin “Sosyal”leş

Sosyal medyanın öneminin farkına varan işletmeler, digital iletişim ve pazarlama alanında uzmanlaşmış kişilerle bağlantıya geçerek rakiplerinin yanında bir adım önde ilerleyebiliyorlar. Özelikle de hedef kitlesi genç ve orta yaş kişileri kapsayan markalar içinde artık kampanyalar hazırlayıp, içeriklerini düzenli yönetebilen, sosyal medya kimliğini doğru oluşturup sürdürebilen, organik, sadık ve büyüyen takipçi kitlesine sahip olan, müşteri mutluluğu ve tatminini sağlayabilenler yükselişlerine devam edecektir. Sosyal medyanın önemini kavrayamayanlar  değişime direnenler ise yavaş yavaş tarihin tozlu sayfalarında yerlerini alacaklar gibi görünüyor.

Yazar: Çiğdem A.