Sosyal Medyayı İşleri İçin Nasıl Avantaja Dönüştürüyorlar

markalar için sosyal medya pazarlama

Pazarlamada Sosyal Medya Etkisi

Sadece on beş yıl önce henüz bilinmeyen, bugün ise tüm hayatımızı dolduran iki kelime: Sosyal medya. Gün geçtikçe artan sayısı ve yenilikleri ile tüm dünyayı etkisi altına alan sosyal medya, önceleri sadece eğlence amacıyla kullanılsa da kısa sürede gerçek bir iletişim aracı halini aldı. Bu değişimden sonra ise, sosyal medyanın profesyonel hayatla başarılı bir işbirliğine gittiğini gördük.

İşte bu işbirliğinin önemli bir örneği olarak, markaların pazarlama stratejileri kapsamında sosyal medya kullanımlarını gösterebiliriz.

Markaların hızla sosyal medyayla tanışmaları, geleneksel pazarlama yöntemlerinin neredeyse rafa kalkması sonucunu doğurdu. Bunun esas sebebi, sosyal medyanın temel pazarlama faaliyetleri bakımından vadettiği başarıdır.

Pazarlamanın en önemli adımlarından biri olan reklam faaliyetleri, günümüzde dünyanın farklı noktalarından sayısız insan tarafından takip edilen sosyal medya ağları, bloglar, uygulamalar ve web siteleri aracılığıyla gerçekleştirilmekte ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Böylesine bir olanak ne geçmişte, ne de günümüzde yazılı ya da görsel başkaca bir araç ile yakalanamayan büyük bir başarı getirmiştir.

Sosyal Medyanın Sayısal Gücü

Markaların sosyal medya aktivitelerini bir de sayısal verilerle inceleyelim.

Ünlü marka danışmanlık şirketi Interbrand 2015 yılının en değerli yüz markasını belirledi ve bu markaların popüler sosyal medya ağları üzerinden gerçekleştirdikleri pazarlama faaliyetleri bir araştırmaya konu oldu.

Araştırmada ulaşılan çarpıcı sonuçlara göre, markaların %100’ü, video paylaşım sitesi YouTube’u pazarlama amacıyla kullanıyor. Bu oran Twitter için %98, Facebook için %96, Instagram için %85 ve Google+ için %78 iken, bu markaların tamamına yakını belirtilen sosyal medya hesaplarında düzenli olarak her ay paylaşımda bulunuyor.

Peki bu paylaşımlar kaç kişiyle buluşuyor?

Aynı araştırmaya göre, popüler paylaşım sitesi Facebook, aylık 1.44 milyar aktif kullanıcıya sahip. Başka bir deyişle, dünya nüfusunun beşte birine, sadece bir sosyal ağ üzerinden markanızı ulaştırabilmeniz mümkün. Facebook’u, aylık bir milyar aktif kullanıcı ile fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram izlerken, Twitter, Google+ ve YouTube için bu sayı üç yüz milyon.

“Büyüklük” Gerekli Mi?

Bahsettiğimiz bu veriler, sosyal medya kullanımıyla büyük markaların daha da büyüdüğünü gösteriyor.

Peki ya diğer markalar?

Bu noktada, sosyal medyanın olanak verdiği pazarlama faaliyetlerinin önemli bir özelliği devreye giriyor:

Düşük maliyet.

Sınırlı bir bütçeye sahip markaların dahi sosyal medyanın sunduğu pazar araştırması, hedef kitle analizi, medya planlaması ve reklam gibi pazarlama faaliyetlerini kolaylıkla finanse edebileceğini söylememiz mümkün.

Hatta sosyal medyanın, bilhassa küçük ölçekli markalar için daha büyük bir fırsat yaratmakta olduğundan bahsedebiliriz. Bu markalar, düşük bütçeleri sebebiyle geleneksel yöntemlerle ulaşamayacakları büyüklükte hedef kitlelerine ancak ve ancak sosyal medya sayesinde ulaşabilmekte ve büyük markalarla rekabete girebilmektedir.

Sosyal medyanın pazarlamaya etkilerini sayısız açıdan ele almak mümkün. Ancak varılacak tek bir sonuç var:

Değişen dünya ne getirir bilinmez, ama bugün sosyal medya markalar için güçlü ve öncelikli bir pazarlama aracıdır.

İşte bu güç, içinde bulunduğumuz dönemde her marka için sosyal medyayı lüks olmaktan çıkarmakta, adeta bir ihtiyaç haline getirmektedir.

Yazar: Yeşim Yetik